Rada Programowa - Kierunek praca socjalna

Rada Programowa - Kierunek praca socjalna
W skład rady działającej przy Instytucie Socjologii, wchodzi blisko 30 podmiotów obejmujących instytucje, ośrodki, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe powiązane z sektorem pomocy społecznej w województwie śląskim. Zasadniczym celem Rady jest powiązanie działań i pogłębienie współpracy pomiędzy uczelnią, a środowiskiem praktyków w zakresie pracy socjalnej. Wieloaspektowa współpraca obejmuje w pierwszej kolejności organizację praktyk zawodowych, praktyk dyplomowych, staży studenckich i wolontariatu. W ramach podjętych działań studenci kierunku Praca socjalna mają możliwość kształcenia praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych w profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia. Działalność Rady Programowej stwarza ponadto przestrzeń dla współpracy naukowo-badawczej, zarówno w zakresie badań prowadzonych w jednostce uczelnianej, jak i obszarów badawczych wynikających z potrzeb interesariuszy. Sprzyja wymianie doświadczeń między wszystkimi członkami dając możliwość przedyskutowania idei i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Zaakcentowania wymaga również udział partnerów w procesie rozwoju programów kształcenia, co pozwala na kształcenie zgodne z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. Przewodniczącą rady jest dr Ewa Leśniak-Berek.
 
Skład Rady Programowej
 1. Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 2. Caritas Archidiecezji Katowickiej
 3. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
 4. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 5. Dom Opieki dla Osób Starszych i Chorych na Demencję Senior Residence w Katowicach-Kostuchnie (Bażantowo)
 6. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" w Cieszynie
 7. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
 13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
 14. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
 17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
 20. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 21. Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior
 22. Stowarzyszenie Bona Fides
 23. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach
 24. Śląski Urząd Wojewódzki Katowice
 25. Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"
 26. Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej
 27. Urząd Miasta Wojkowice
 28. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski