Dr Monika Kornacka-Grzonka nagrodzona za pracę doktorską

dr Monika Kornacka GrzonkaMamy przyjemność poinformować, że dr Monika Kornacka-Grzonka z Zakładu Komunikacji Społecznej INPiDz zwyciężyła w dziewiątej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej – DOKTORAT’16. Jej dysertacja pt. Rola mediów lokalnych w społeczności Śląska Cieszyńskiego uzyskała maksymalną możliwą liczbę 55 punktów. Promotorem pracy był dr hab. Marian Gierula – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa INPiDz.
Decyzją Zarządu PTKS do udziału w konkursie została zakwalifikowana rekordowa liczba 14 prac obronionych w roku 2016, a podejmujących różne kwestie mieszczące się w obszarze konkursowej problematyki. Wszystkie prace zostały zrecenzowane w oparciu o arkusze recenzyjne, obejmujące w sumie 11 kryteriów oceniających różne aspekty prac, dające maksymalnie 55 punktów ocenianej dysertacji. Recenzenci zwracali przy tym szczególną uwagę na społeczną doniosłość podjętej problematyki, na poprawność metodologiczną i konstrukcyjną pracy, na język wywodu i jego osadzenie źródłowe.
Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 10 listopada 2017 r. podczas III-go seminarium młodych medioznawców i komunikologów w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

KOMUNIKAT

W związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 147/2017, dotyczącym rozkładu czasu pracy dla pracowników niebędących nauczycielami informujemy, iż dzień 10 listopada 2017 został ustalony dniem wolnym od pracy dla tej grupy pracowników. W związku z powyższym dziekanaty, sekretariaty, biblioteka, a także administracja wydziałowa będą n i e c z y n n e.

Otwarte wykłady mistrzowskie – nowa inicjatywa UŚ

pokretlo 12 grafikawm
9 listopada 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje wykłady mistrzowskie – nową inicjatywę pomyślaną jako cykl odbywających się w każdy czwartek spotkań, których nadrzędnym celem ma być inspirowanie i pobudzanie do myślenia, a w konsekwencji podejmowanie własnych starań zrozumienia świata. Co tydzień prowadzone będą trzy prelekcje z trzech różnych dziedzin nauki, w przystępny sposób opisujące rzeczywistość z perspektywy różnych dyscyplin (filozofii, pedagogiki, teologii, fizyki, prawa czy sztuki).

Dr hab. Rafał Glajcar nagrodzony za rozprawę habilitacyjną

2015 demokratyczny rezimMamy przyjemność poinformować, że dr hab. Rafał Glajcar z Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej INPIDz otrzymał nagrodę za najlepszą rozprawę habilitacyjną w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu problematyki parlamentarnej organizowanym przez "Przegląd Sejmowy". Nagrodzona została rozprawa "Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej", która ukazała się drukiem w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w 2015 roku.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok