Zaproszenie do uczestnictwa w programie Corporate Readiness Certificate

Szanowni Państwo,

IBM, ING Services Polska SA oraz ING Bank Śląski SA zapraszają studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do uczestnictwa w prestiżowym programie Corporate Readiness Certificate (CRC) realizowanym w Gliwicach i Katowicach. Program skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich/inżynierskich, I/II roku studiów magisterskich uzupełniających (preferowany profil techniczny, informatyczny lub informatyczno-techniczny) oraz absolwentów, którzy chcą zdobyć dodatkową wiedzę w obszarze IT, znają język angielski na poziomie średniozaawansowanym.

Link do bliższych informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenia-ibm-i-ing-dla-studentowabsolwentow-us

Biuro Karier, Uniwersytet Ślaski w Katowicach

Konkurs na najlepszy artykuł: „Tak podobni, tak różni, tak europejscy".

Szanowni Państwo, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia prowadzi obecnie paneuropejski konkurs na najlepszy artykuł: „Tak podobni, tak różni, tak europejscy".

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku od 18 do 25 lat z 28 państw członkowskich UE.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 27 lutego 2015 r, (o godz. 12:00 CET).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu.

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniu 28 stycznia 2015 r. weszło w życie Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.

Nowe procedury zawarte w zarządzeniu, w sposób istotny zmieniają tryb postępowania oraz zasady przygotowania dokumentacji do obrony pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Zarządzenie
Załącznik nr 1: Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 2: Projekt strony tytułowej pracy

KONKURS o Nagrodę im. Iwana Wyhowskiego

Uniwersytet Śląski przystąpił w bieżącym roku do grupy uczelni polskich partycypujących w programie pod nazwą Nagroda im. Iwana Wyhowskiego, której celem jest uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Laureaci nagrody otrzymują możliwość odbycia rocznego lub kilkumiesięcznych staży na uczelniach polskich, tworzących kapitułę Uczelni przyznających nagrodę.

Czytaj więcej

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok