SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów dziennych I i II stopnia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w dniu 2.10.2014 (czwartek)
w AULI im. PROF. KAZIMIERZA POPIOŁKA
.

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLENIA

Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego

Informacja dotyczy studentów rozpoczynających lektorat języka obcego realizowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na studiach:

  • stacjonarnych I stopnia
  • stacjonarnych II stopnia
  • stacjonarnych jednolitych magisterskich
  • niestacjonarnych I stopnia
  • niestacjonarnych II stopnia
  • niestacjonarnych jednolitych magisterskich

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014/15 za wybitne osiągnięcia - dla studentów

Studencie!

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/15 wraz z wzorem wniosku stypendialnego.
Student powinien złożyć w dziekanacie trzy egzemplarze starannie wypełnionego wniosku oraz jeden komplet dokumentacji na temat uzyskanych osiągnięć, w papierowej, opisanej teczce.

Termin składnia wniosków do 19.09.2014 r.
Miejsce składania: Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

Konkursu na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

Już po raz trzynasty odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akad. 2013/14.

Absolwent pretendujący do miana wyróżniającego się, powinien móc poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów; powinien być stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendystą rektora; uzyskać na dyplomie ocenę bardzo dobrą lub celującą; posiadać udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne; być laureatem nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; posiadać certyfikaty językowe; mieć osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 19.09.2014 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

 Formularz zgłoszeniowy w formacie MS WORD

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok