DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

4 października 2018 r. (czwartek), odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz broszurą dotyczącą akcji "Żywa Książka" (BROSZURA).
 
Dzień Otwarty WNS 2018 1
 
 

Podpisanie umowy o współpracy dydaktyczno - naukowej

W czwartek 13 września 2018r. została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno – naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Umowę w imieniu Jego Magnificencji Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka podpisała dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych:  dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, która wygłosiła wykład  na temat wybranych problemów Basenu Morza Śródziemnego, dr Marcela Gruszczyk, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Renata Jankowska koordynująca współpracę z ramienia Wydziału Nauk Społecznych.

Z1

Jubileusz 45-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

PROGRAM WYDARZENIA:
 
11:00 Uroczyste rozpoczęcie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. prof. UŚ Kazimierza Miroszewskiego
11:15 Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
11:30 Wystąpienie Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka
11:45 Wręczenie odznak  "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
12:00 Między nami profesorami: dyskusja z udziałem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz, prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa, prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza, prof. dr. hab. Sylwestra Wróbla
12:30 Poczęstunek
 
Jubileusz WNS

DYŻURY DR HAB. MAŁGORZATY SUCHACKIEJ

Dyżury Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej odbywać się będą od dnia 3 września we wtorki od godziny 8.20 - 9.00 i w czwartki od godziny 12.45 - 14.15

KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2018

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2018 rok bardzo proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) przez osoby zainteresowane w terminie do 17.09.2018 roku

  1. pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i nie ukończyły 35 roku życia oraz których zatrudnienie nie ustaje w roku, którego dotyczy składanie wniosku
  2. uczestnikami studiów doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 21.02.2017 r.

  • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2018 rok oraz kosztorysu
  • Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.09.2018 r.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok