Konkurs na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2015/2016

Już po raz kolejny odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akad. 2015/2016.

Absolwent pretendujący do miana wyróżniającego się, powinien móc poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów; powinien być stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendystą rektora; uzyskać na dyplomie ocenę bardzo dobrą lub celującą; posiadać udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne; być laureatem nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; posiadać certyfikaty językowe; mieć osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 23.09.2015 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

formularz zgłoszeniowy w formacie MS WORD

VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Serdecznie zapraszamy na VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbędzie się w dniach 21-22 września 2016r. w Katowicach.
Konferencja będzie się koncentrować na polskiej myśli filozoficznej i społecznej w aspektach: historycznym, metodologicznym oraz interdyscyplinarnym. Do udziału w Seminarium zachęcamy również i tych historyków polskiej myśli filozoficznej, których dziedzina badań wiąże się tylko pośrednio z zaproponowanym tematem wiodącym.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: magdalena.mruszczyk@us.edu.pl

Zakład Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski

PLAKAT - zobacz

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podobnie jak w latach ubiegłych studenci mogą składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - zobacz 

Wnioski należy składać do dnia 16.09. 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych w pokoju nr 19.

ARK 2016: "Zarządzanie sobą w czasie"

Nie wiesz jak skutecznie zagospodarować swój czas? Chcesz nauczyć się planować i priorytetyzować zadania? Weź udział w szkoleniu "Zarządzanie sobą w czasie" które odbędzie się 20 lipca 2016 r. i zwiększ efektywność własnej pracy. Czytaj dalej.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok