Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015/2016

Szanowni Studenci!
Jak co roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nowe zasady przyznawania stypendiów reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. (Dz. U. 2015 poz. 1050)
Na stronie MNiSW znajduje się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 oraz wzór wniosku
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w bieżącym roku średnia ocen nie jest brana pod uwagę przy ocenie wniosków przez ministra.
Student zgłaszający swoją kandydaturę do stypendium, przedkłada w dziekanacie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium (część A i B) w trzech egzemplarzach oraz pełną dokumentację uzyskanych osiągnięć zgodnie z cyt. rozporządzeniem a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra (proponowany wzór w załączeniu).
Termin składania dokumentów dla Wydziału Nauk Społecznych to 25 września 2015r., pokój nr 19

Konkursu na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2014/2015

Już po raz czternasty odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akad. 2014/2015.

Absolwent pretendujący do miana wyróżniającego się, powinien móc poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów; powinien być stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendystą rektora; uzyskać na dyplomie ocenę bardzo dobrą lub celującą; posiadać udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne; być laureatem nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; posiadać certyfikaty językowe; mieć osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 21.09.2015 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

formularz zgłoszeniowy w formacie MS WORD

ARK: "Którędy do sukcesu?"

Od 29 lipca 2015 trwają zapisy na kolejne szkolenie z cyklu Akademia Rozwoju Kariery, pt. „Którędy do sukcesu”, które odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. w godz. 10:00 - 15:00. Dzięki szkoleniu nabędziesz umiejętności świadomego budowania własnej kariery zawodowej. Czytaj dalej.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok