NAWA - wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francji

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składnia aplikacji  w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Francji.
Nabór wniosków w NAWIE  upływa 25 lipca 2018 do godz. 15.00
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnera z Polski i  z Francji.
Rozpatrywane będą wyłącznie  projekty złożone równocześnie w Polsce i w Portugalii.
Wnioski będą składane wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA poprzez Dział Współpracy z Zagranicą.
Do Działu Współpracy z Zagranicą  ( do dnia 19 lipca 2018) należy przekazać elektronicznie i w wersji papierowej  wyłącznie Opis planowanych działań
Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN
Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
•             Koszty podróży naukowców polskich do kraju partnera – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
•             Koszty pobytu naukowców z kraju partnera  w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
- w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.
Wnioskowany budżet projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny projektu.
Ogólną zasadą jest, że strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).
Szczegółowe informacje znajdują się stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok