Godziny dziekańskie

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Dziekan WNS, dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski wyraził zgodę na godziny dziekańskie w dniach 30 kwietnia 2018 oraz 4 maja 2018 r. Zajęcia odbywające się w tych dniach należy odrobić w miesiącu maju 2018 r.