Konkursu na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

Już po raz trzynasty odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akad. 2013/14.

Absolwent pretendujący do miana wyróżniającego się, powinien móc poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów; powinien być stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendystą rektora; uzyskać na dyplomie ocenę bardzo dobrą lub celującą; posiadać udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne; być laureatem nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; posiadać certyfikaty językowe; mieć osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 19.09.2014 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

 Formularz zgłoszeniowy w formacie MS WORD

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok