Turystyka historyczna

Charakterystyka studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) – głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „ak-tywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek); dziejów podróżowania i turystyki; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; geografii turystycznej i fizycznej; nauk pomocniczych historii; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym kata-logiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

 

Perspektywy zawodowe:

  • pilot wycieczek;
  • przewodnik wycieczek,
  • pracownik instytucji kulturalno-oświatowych;
  • animator w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego;
  • specjalista do spraw kultury i turystyki historycznej.

Forma studiów i poziom kształcenia

Stacjonarne I stopnia
Niestacjonarne I stopnia.

 

Brak specjalności

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok