GODZINY DZIEKAŃSKIE

Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. Kazimierza Miroszewskiego, na wniosek Samorządu Studenckiego WNS UŚ, dzień 22 grudnia 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - godziny dziekańskie.