Konkurs dla młodych naukowców 2014

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2014 rok uprasza się osoby zainteresowane o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) w terminie do 23.05.2014 roku

  • Pracownicy WNS: do SEKRETARIATÓW INSTYTUTÓW
  • Doktoranci: do Sekretariatu Studiów Doktoranckich
  • Na wniosku należy umieścić adnotację w ramach jakiego zadania badawczego będzie realizowany projekt. Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych dostępny jest tutaj
  • O dotację mogą się starać pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich obowiązujący od dnia 30.04.2014 r.

  • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2014 rok, kosztorysu oraz rozliczenia finansowego
  • Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dokumenty do pobrania w formacie Microsoft Office Word:

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok