BEZPIECZEŃSTWO W PIERWSZEJ I DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

18403729 990018411132515 7152662233750905221 n10 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz Komendę Główną Policji w Warszawie.
Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=990017614465928
Celem konferencji było omówienie najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz nielegalną migracją. W ramach konferencji prelegenci przedstawili specyfikę współczesnych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także źródła ich powstania. Omówiono również sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz wskazano stopień ich skuteczności.

Wyjazd dydaktyczny doktorantów WNS

W dniach 9-11 czerwca miał miejsce zorganizowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich WNS, dr. hab. Piotra Wróblewskiego, wyjazd naukowy do Pragi. Zasadniczą ideą wyjazdu była kontynuacja zapoczątkowanego przez konferencję naukową „Jan Patočka i inni” namysłu nad postacią czeskiego filozofa i dysydenta, a także pytaniami, które stawiał, przede wszystkim zaś pytaniem o to, kim są Czesi. W trakcie pobytu w Pradze miało miejsce kilka seminariów, podczas których uczestnicy wyjazdu mogli wysłuchać wykładów specjalistycznych i przeprowadzić owocne dyskusje na szereg tematów związanych z czeską kulturą duchową. W Centrum Badań Teoretycznych przy Uniwersytecie Karola odbyło się spotkanie z dr. Janem Freiem, który przedstawił historię i stan zachowania Archiwum Jana Patočki, następnie zaś słuchacze udali się na cmentarz Břevnov, by zapalić znicze na grobie wybitnego czeskiego filozofa. Wykłady dotyczące historii relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Czechach odbyły się w Klasztorze Dominikanów, gdzie o. Hieronim Kaczmarek OP przedstawił skomplikowany i niejednoznaczny stosunek Czechów do religii. W tym samym miejscu miał miejsce wykład o. Błażeja Matusiaka OP, który przedstawił postać Hieronima z Moraw, uczonego pochodzącego prawdopodobnie z terenu Czech, który działał w Paryżu w drugiej połowie XIII w. i stworzył tam bardzo ważny dla teorii muzyki „Traktat o muzyce”, dla którego inspiracją były poglądy św. Tomasza z Akwinu. Podczas całego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia także w odbywających się w tych dniach w Pradze „Nocy kościołów” i „Nocy muzeów”, a ponadto możliwość uczestnictwa w sprawowanej w języku polskim mszy św. w kościele pw. św. Idziego, gdzie oprawę muzyczną zapewniła Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod dyrekcją Sławomira Witkowskiego.

Instytut Socjologii UŚ uruchamia nową specjalność studiów II stopnia – HR w nowoczesnej organizacji

plakatA3 1Instytut Socjologii UŚ uruchamia nową specjalność studiów II stopnia – HR w nowoczesnej organizacji. Jej powstanie wynika z pogłębionych analiz współczesnego rynku pracy – zakres tematyczny jest adekwatny względem aktualnych realiów. Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w biznesie, jednostkach samorządowych oraz instytucjach państwowych – wszędzie tam, gdzie powstają zespoły pracownicze i wymagana jest ich sprawna koordynacja. Część zajęć prowadzonych będzie przez ekspertów-praktyków, uznanych specjalistów z branży Human Resources. W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia interesujących praktyk i staży studenckich.

„Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”

praca konsumpcja przedsiebiorczosc okl„Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” to tytuł monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Redaktorami książki są pracownicy Instytutu Socjologii UŚ: prof. dr hab. Urszula Swadźba, dr Rafał Cekiera i dr Monika Żak. Licząca 384 strony publikacja została przez nich podzielona na trzy części: „Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, „Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia” oraz „Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia”. W książce znalazły się 23 artykuły naukowców z Polski, Słowacji i Węgier. Zapraszamy do lektury!
Więcej informacji: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/14473
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok