GODZINY DZIEKAŃSKIE

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego WNS Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski wraził zgodę na godziny dziekańskie w środę 31.10.2018 od godziny 12.40.

Dyżur dr hab. Małgorzaty Suchackiej

Dyżur w dniu 30.10.2018 r. (wtorek) Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej nie odbędzie się. Dodatkowy dyżur odbędzie się 06.11.2018 r. (wtorek) w godzinach 9.00 - 9.45.

Warsztaty ERC w Wiedniu - 23-24 listopada 2018

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 23-24 listopada 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC - laureaci i paneliści podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go zaproszonymi ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i refundację części kosztów dojazdu na warsztaty do Wiednia. Limit miejsc na warsztatach: 5

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 29 października za pośrednictwem formularza internetowego.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach na początku listopada.

Więcej informacji: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4971-warsztaty-erc-w-wiedniu-2

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok