Spotkanie "Klubu Socjologicznego SOCJO-KATO"

PTS Oddział Katowice ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w 2018 roku spotkanie "Klubu Socjologicznego SOCJO-KATO". 18 stycznia 2018 roku o 17.30 będzie miała miejsce dyskusja z udziałem dr Rafała Cekiery.
 
Serdecznie zapraszamy
Miejsce: KATO - ul. Mariacka 13
 
AFISZ SOCJO KATO X dr RafałCekiera

TRWA I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO IM. KRYSTYNY BOCHENEK W KATEGORII STUDENT

Grand Prix I edycji Konkursu i 5 tys. zł dla autora najlepszej publikacji autorstwa studenta, która ukazała się w 2017 roku! Na zgłoszenia prac czekamy jeszcze miesiąc!!!
 
Do konkursu w kategorii Student mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski (również obywatele innych państw), którzy posiadają status studenta potwierdzony ważną na dzień złożenia pracy do konkursu legitymacją studencką.
Tematyka zgłaszanych do Konkursu prac w kategorii Student powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Student jest publikacja zgłaszanego materiału w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu (w radiu, w telewizji, w prasie, na stronie internetowej). Na prace (składane na nośnikach elektronicznych – np. pendrive) czekamy do 25.01.2018 roku.
Autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę własną i dwie współautorskie. Każda praca współautorska musi być zgłaszana za zgodą wszystkich autorów.
Przypominamy, że Organizatorom w szczególności zależy na materiałach dziennikarskich najwyższej jakości. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek". Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów
 
Szczegóły:
www.konkurskbochenek.us.edu.pl
Polub nas na FB: https://www.facebook.com/konkurskbochenek

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA

Kto może się ubiegać?
Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.
 
Wymagania wobec kandydatów:
- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)
- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą
- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce
 
Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/

Dodatkowa rekrutacja na praktyki z Programu Erasmus+

Ze względu na poziom realizacji planów wyjazdowych dotyczących praktyk studenckich (SMP) w ramach programu Erasmus+ KA103HE, możliwość realizacji praktyki w roku akademickim 2017/2018 zostanie udostępniona studentom z listy rezerwowej dla rekrutacji z 2017 r.
Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchamia także dodatkową rekrutację na praktyki. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej. Zgłoszenia od studentów nie uwzględnionych na liście rezerwowej będą przyjmowane do 15.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Zatwierdzone i podpisane programy praktyki (learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok