Konkurs na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2017/2018

Już po raz kolejny odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w listopadzie lub grudniu br., uhonorowani zostaną szczególnie wyróżniający się absolwenci naszej Alma Mater, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018. 

W związku z tym prosimy tegorocznych absolwentów Wydziału Nauk Społecznych o zgłaszanie swoich kandydatur. Absolwenci, oprócz bardzo wysokiej średniej ocen z całego okresu studiów, oceny bardzo dobrej lub celującej uzyskanej na dyplomie czy też udokumentowanych osiągnięć naukowych, powinni szczycić się także dokonaniami sportowymi, artystycznymi, w działalności dobroczynnej, społecznej lub kulturalnej.

Dokumenty (formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna) należy dostarczyć do dnia 12 września 2018 r. do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (pokój 19) lub przesłać pocztą na adres Wydziału Nauk Społecznych UŚ (ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, pokój 19).

 

DYŻURY DR HAB. MAŁGORZATY SUCHACKIEJ

Ostatni dyżur dr hab. Małgorzaty Suchackiej Prodziekana ds. Kształcenia przed przerwą wakacyjną odbędzie się 12.07.2018 r. (czwartek) w godzinach 12.45 - 14.15.
Pierwszy dyżur Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej po przerwie wakacyjnej odbędzie się 6.09.2018 r. (czwartek) w godzinach 12.45 - 14.15. 

Trilateral Youth Forum

Trilateral Youth Forum – The German-Polish-Russian Trialogue 2018 jest unikatowym wydarzeniem trójnarodowym dającym młodym liderom między 18 a 26 rokiem życia możliwość dyskutowania i poznania unikatowej, narodowej perspektywy dotyczącej przeszłości, współczesności, a przede wszystkim przyszłości stosunków między Polską, Niemcami a Rosją.
 
Trialog odbędzie się w dniach 16 - 22 września br. w Kazaniu. W programie już VI edycji Forum Trójstronnego przewidujemy obok dyskusji eksperckich również interaktywne warsztaty oraz wizyty w instytucjach publicznych w Kazaniu. Opłata konferencyjna wynosi 50 Euro i pokrywa koszty noclegu, i wyżywienia. Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 200 Euro.
 
Więcej informacji: www.drjug.org

Warsztaty z zakresu konserwatorstwa zabytków architektury

Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Toruńskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zapraszają do uczestnictwa w warsztatach wakacyjnych osoby zainteresowane problematyką zabytkoznawczą i konserwatorską architektury historycznej.

Do uczestnictwa zapraszamy szczególnie absolwentów uczelni wyższych legitymizujących się tytułem zawodowym licencjata i magistra w dziedzinie nauk humanistycznych i sztuki oraz – inżyniera i magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych związanych z architekturą, budownictwem i dziedzictwem techniki.

Celem warsztatów jest wprowadzenie w zagadnienia, które stanowią rdzeń programowy Studiów Podyplomowych w Zakresie Problematyki Zabytkoznawczej i Konserwatorskiej Architektury Historycznej prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Studia te pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie historii i teorii ochrony zabytków, wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji struktury i budowy zabytków architektury (zarówno w aspekcie styloznawczym i typologicznym, jak i w pod względem dawnych technik budowlanych), umiejętności analizy wartości zabytków architektury oraz rozpoznania ich problematyki konserwatorskiej.

Warsztaty odbędą się w Toruniu w dniach od 28 do 29 lipca. Informacje organizacyjne zamieszczono w dołączonym programie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty podróży oraz pobytu pokrywają uczestnicy. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wysłanie pocztą elektroniczną w terminie do 6 lipca br. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub listownie na adres: Zakład Konserwatorstwa; ul. Sienkiewicza 30/32; 87-100 Toruń (z dopiskiem) „warsztaty“

O wynikach przeprowadzonej kwalifikacji Komitet Organizacyjny poinformuje do dnia 13 lipca.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok