WIELKIE BADANIE KOMPETENCJI

   W związku z realizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projektem „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” dofinansowanym ze środków  UE, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ  Ryszard Koziołek ogłosił rok akademicki 2019/2020 rokiem Wielkiego Badania Kompetencji wśród studentów naszej Uczelni.
W związku z tym faktem zwracamy się o przekazanie nauczycielom akademickim (którzy prowadzą zajęcia, wykłady bądź seminaria ze studentami 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia oraz 4 lub 5 roku studiów jednolitych magisterskich) informacji o Wielkim Badaniu Kompetencji z prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród swoich grup zajęciowych.

  Wielkie Badanie Kompetencji jest testem online, który obejmuje kluczowe kompetencje, jakich oczekują pracodawcy od absolwentów naszego Uniwersytetu – ich wybór został dokonany w oparciu o badania oczekiwań pracodawców przeprowadzane cyklicznie przez Biuro Karier. Poznanie swoich mocnych stron stanowić będzie dla studentów ułatwienie w wejściu na rynek pracy – dzięki świadomości tego, na jakim poziomie przejawiają kompetencje kluczowe z punktu widzenia pracodawcy oraz mając do dyspozycji wskazówki rozwojowe zawarte w raporcie otrzymanym po przeprowadzonym badaniu będą wiedzieli, na co kłaść nacisk przy poszukiwaniu praktyki, stażu czy też zatrudnienia.

  Udział w Wielkim Badaniu Kompetencji możliwy jest po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (co jest wymogiem projektowym): https://formularze.us.edu.pl/kompetencje. Po dokonaniu zapisu, student otrzyma test do wypełnienia online.

  W przypadku zainteresowania grupy co najmniej kilku studentów prosimy o kontakt z Biurem Karier w celu umówienia dogodnego terminu na przeprowadzenie badania bezpośrednio na Wydziale bądź w siedzibie Rektoratu. Możliwe jest zrealizowanie badania dla całej grupy studentów podczas wybranych zajęć dydaktycznych w razie zainteresowania prowadzącego.

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z Wielkim Badaniem Kompetencji bądź realizacją projektu „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” prosimy o kontakt mailowy z Biurem Karier This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie pod numerami telefonów 32 359 20 32 / 32 359 19 82. Osobami kontaktowymi w tej sprawie są Pani Małgorzata Biylnik, Ewelina Kaleta, Ewa Cetnar-Tkaczyk – doradcy zawodowi dedykowani studentom poszczególnych wydziałów.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok