V Zimowa Szkoła Metodologiczna

    Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2020 r.

    Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki (na konferencji obecny będzie koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych NCN), rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

    Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość:

 • wysłuchania wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce,
 • wzięcia udziału w tematycznych panelach warsztatowych, w trakcie których zaprezentują i poddadzą do dyskusji swoje koncepcje badawcze,
 • uzyskania informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
 • odbycia indywidualnych konsultacji z zaproszonymi specjalistami

    Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne prosimy przesyłać do 15 stycznia 2019 r. na adres sekretarza konferencji – mgr Marii Lewandowskiej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Opłata za udział w konferencji:

     Opłata za udział w konferencji obejmuje wyżywienie (bufet kawowy, obiady i uroczystą kolację) oraz materiały konferencyjne. Wynosi 290 zł dla osób spoza PTNP, 110 zł dla członków PTNP.

Opłaty prosimy dokonywać na podane poniżej konto PTNP:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

ul. Krakowskie Przedmieście 3

00-927 Warszawa

konto bankowe: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402

dopisek na przelewie: V Zimowa Szkoła

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (W FORMACIE .DOC, .DOCX LUB .PDF) MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

Część techniczna:

 • Imię i nazwisko:
 • Tytuł/stopień naukowy:
 • Afiliacja naukowa:
 • Tytuł wystąpienia:
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Adres korespondencyjny:
 • Dane do faktury (jeśli potrzebna):

Część merytoryczna:

 • Temat:
 • Cel badawczy:
 • Pole badawcze (zakres merytoryczny, czasowy i terytorialny):
 • Zarys stanu badań nad interesującym nas zagadnieniem oraz wstępna krytyka najnowszej światowej literatury przedmiotu:
 • Problemy i hipotezy badawcze (główne i szczegółowe):
 • Dobór i selekcja źródeł:
 • Metody i techniki badawcze wraz z uzasadnieniem wyboru:
 • Narzędzie(-a) badawcze:


 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok