Dr hab. Miron Lakomy odbędzie staż badawczy w University of Oxford

Dr hab. Miron Lakomy z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego został laureatem programu Short-Term Visiting Fellowship w Jesus College, w ramach którego odbędzie staż badawczy w University of Oxford. W trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii, trwającego od 1 do 28 marca 2018 roku, planuje zrealizować projekt naukowy pt. „The advent of cyber jihad: early stages of the Islamist terrorist online propaganda”. Jego celem będzie identyfikacja źródeł oraz form pierwotnych propagandy islamskich organizacji terrorystycznych w internecie na przełomie XX i XXI wieku.

Jesus College oferuje kilka krótkoterminowych stypendiów wizytowych rocznie dedykowanych zarówno naukowcom, jak również osobom niebędącym pracownikami naukowymi, które mają znaczące osiągnięcia w dziedzinie sztuki, polityki lub życia publicznego.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok