Oferta stypendialna Pekińskiego Instytutu Technologicznego (BIT)

Pekiński Instytut Technologiczny (BIT) oferuje studentom następujące programy stypendialne:

I. 5 stypendiów Chińskiej Rady Stypendialnej (CSC [China Scholarship Council] Scholarship)​ na realizację studiów magisterskich i doktoranckich w BIT (w języku angielskim lub chińskim)

Stypendium obejmuje opłatę za naukę, zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczne oraz miesięczne dofinansowanie kosztów utrzymania (3.000 CNY dla studentów studiów magisterskich i 3.500 CNY dla studentów studiów doktoranckich). Stypendium jest przyznawane na okres studiów w BIT, tj. na 2 lata w przypadku studiów magisterskich, na 4 lata w przypadku studiów doktoranckich.

Termin aplikacji: 12.03.2018 r.

II. 5-10 stypendiów dla studentów wszystkich poziomów studiów (za wyjątkiem studentów 1. i 2. roku studiów licencjackich) na realizację jedno- lub dwusemestralnego programu wymiany w BIT w roku akademickim 2018/2019 (w języku angielskim lub chińskim)

Stypendium obejmuje opłatę za naukę oraz zakwaterowanie i jest przyznawane na okres wymiany studenckiej w BIT.

Termin aplikacji: 15.05.2018 r.

III. Stypendium na udział w 4-tygodniowym programie intensywnym dla studentów wszystkich poziomów studiów zainteresowanych intensywną nauką języka chińskiego, naukami ścisłymi, inżynierią lub kulturoznawstwem.

Termin aplikowania o stypendium: 15.05.2018 r.


Osoba kontaktowa dla programów I-III: 
(Pani) Xin ZONG, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: +86 10 6891-8541

 

UWAGA: 

Aplikacje składane do BIT samodzielnie nie będą rozpatrywane. Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o przesłanie podania do Biura Programu Erasmus+ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 32 359 1178) odpowiednio do 12.03.2018 r. lub 15.05.2018 r. Pozytywnie zaopiniowane wnioski będą przekazane do BIT w formie oficjalnej nominacji. Aplikanci otrzymają następnie odpowiedź z Chin z dalszymi informacjami dotyczącymi procedury rekrutacyjnej.

W przypadku ubiegania się o stypendium Chińskiej Rady Stypendialnej (punkt I) należy wraz z podaniem przesłać do Biura Programu Erasmus+ następujące dane:

- numer paszportu,
- datę urodzenia,
- poziom i kierunek studiów w UŚ
- datę zakończenia studiów,
- informację czy aplikacja dotyczy studiów magisterskich czy doktoranckich,
- kierunek studiów w BIT,
- adres e-mail i numer telefonu.

W przypadku ubiegania się o stypendium na udział w wymianie studenckiej lub programie intensywnym (punkty II-III) należy wraz z podaniem przesłać do Biura Programu Erasmus+ następujące dane:

- narodowość,
- numer paszportu,
- poziom i kierunek studiów w UŚ,
- kierunek studiów w BIT,
- planowany okres wymiany (np. wrzesień 2018 r.),
- poziom znajomości języka chińskiego,
- adres e-mail.

Data składania wniosków:
nie określono
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok