Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej” (12-13 września 2017, Wydział Nauk Społecznych, sala sympozjalna II). Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Kubok oraz zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii UŚ dr hab. Tomasz Kubalica i dr Agnieszka Woszczyk. Referaty wygłoszą również pracownicy Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UŚ dr Dariusz Olesiński oraz mgr Sebastian Śpiewak.
Międzynarodowa konferencja naukowa wieńczy projekt badawczy o tym samym tytule wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było ukazanie znaczenia krytycyzmu w filozofii europejskiej i w swym zakresie obejmowało namysł nad greckimi źródłami krytycyzmu, a także jego późniejszą tradycją aż po czasy współczesne. Naukowcy podjęli próbę zrozumienia i upowszechnienia wartości związanych z postawą krytyczną, służących pogłębianiu dialogu społecznego, międzykulturowego oraz ważnej współcześnie idei demokracji deliberatywnej. Intencją projektu było ponadto pogłębienie wiedzy i świadomości w zakresie znaczenia idei krytycyzmu w myśli niemieckiej (zwłaszcza w nurcie filozofii kantowskiej i pokantowskiej) oraz w filozofii polskiej, a przez to lepszego zrozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego obu narodów.
Harmonogram wydarzenia dostępny na stronie: www.filozofia.us.edu.pl.
 
2 1
3
5
6
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok