Rada Wydziału

I. Członkowie Rady Wydziału wg dyscyplin naukowych

Nauki humanistyczne- filozofia

1. Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński
2. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
3. Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
4. Prof. dr hab. Piotr Łaciak
5. Prof. dr hab. Barbara Szotek
6. Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek
7. Dr hab. Aleksander Bańka
8. Dr hab. Gabriela Besler
9. Dr hab. Tomasz Czakon
(Przedstawiciel ZNP)
10. Dr hab. Tomasz Kubalica
11. Dr hab. Dariusz Kubok
12. Dr hab. Katarzyna Niebrój
13. Dr hab. Mirosław Piróg
14. Dr hab. Piotr Skudrzyk
15. Dr hab. Jacek Surzyn
16. Dr hab. Grażyna Szumera
17. Dr hab. Krzysztof Szymanek
18. Dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon
19. Dr hab. Mirosław Tyl
20. Dr hab. Krzysztof Wieczorek
21. Dr hab. Mariusz Wojewoda
22. Dr hab. Hanna Wojtczak

Nauki humanistyczne – historia:

23. Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
24. Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
25. Prof. zw. dr hab. Idzi Panic
26. Prof. dr hab. Antoni Barciak
27. Prof. dr hab. Tomasz Pawelec
28. Prof. dr hab. Jerzy Sperka
29. Dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot
30. Dr hab. Piotr Boroń
31. Dr hab. Bożena Czwojdrak
32. Dr hab. Sylwester Fertacz
33. Dr hab. Maciej Fic
34. Dr hab. Wacław Gojniczek
35. Dr hab. Zbigniew Hojka
36. Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
37. Dr hab. Agata Kluczek
38. Dr hab. Lech Krzyżanowski
39. Dr hab. Dorota Malczewska - Pawelec
40. Dr hab. Kazimierz Miroszewski
41. Dr hab. Krzysztof Nowak
42. Dr hab. Norbert Rogosz
43. Dr hab. Dariusz Rolnik
44. Dr hab. Ryszard Skowron
45. Dr hab. Aleksandra Skrzypietz
46. Dr hab. Jarosław Tomasiewicz

Nauki społeczne – nauka o polityce:

47. Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
48. Prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
49. Prof. dr hab. Marek Barański
50. Prof. dr hab. Sylwester Wróbel
51. Dr hab. prof. UŚ Jan Iwanek
52. Dr hab. Marian Gierula
53. Dr hab. Rafał Glajcar
54. Dr hab. Marek Jachimowski
55. Dr hab. Mariusz Kolczyński
56. Dr hab. Tomasz Kubin
57. Dr hab. Miron Lakomy
58. Dr hab. Marek Mazur
59. Dr hab. Marian Mitręga
60. Dr hab. Małgorzata Myśliwiec
61. Dr hab. Zbigniew Oniszczuk
62. Dr hab. Agnieszka Turska – Kawa
63. Dr hab. Waldemar Wojtasik

Nauki społeczne – socjologia:

64. Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański
65. Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
66. Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz
67. Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
68. Prof. dr hab. Urszula Swadźba
69. Dr hab. prof. UŚ Andrzej Niesporek
70. Dr hab. Adam Bartoszek
71. Dr hab. Ewa Budzyńska
72. Dr hab. Marek Dziewierski
73. Dr hab. Krystyna Faliszek
74. Dr hab. Leszek A. Gruszczyński
75. Dr hab. Sławomira Kamińska – Berezowska
76. Dr hab. Krzysztof Łęcki
77. Dr hab. Rafał Muster
78. Dr hab. Tomasz Nawrocki
79. Dr hab. Robert Pyka
80. Dr hab. Małgorzata Suchacka
81. Dr hab. Piotr Wróblewski
82. Dr hab. Zbigniew Zagała

Nauki humanistyczne – nauki o sztuce

83. Dr hab. Irma Kozina
84. Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda

II Członkowie Rady Wydziału-przedstawiciele innych grup pracowniczych

Przedstawiciele Młodych Pracowników Nauki

85. Dr Krzysztof Bierwiaczonek Przedst. Młod. Prac. Nauki
86. Dr Katarzyna Czornik
87. Dr Małgorzata Domagała
88. Dr Paweł Duda
89. Dr Andrzej Górny
90. Dr Bernard Grzonka
91. Dr Renata Jankowska
92. Dr Barbara Kalinowska-Wójcik
93. Dr Tomasz Kałuski
94. Dr Justyna Kijonka
95. Dr Monika Kornacka-Grzonka
96. Dr Małgorzata Lorencka
97. Dr Grażyna Pawlik
98. Dr Robert Radek
99. Dr Patrycja Szostok
100. Dr Jacek Szpak
101. Dr Małgorzata Tyrybon
102. Dr Mirosław Węcki
103. Dr Mirosława Wielopolska-Szymura
104. Dr Bożena Zasępa

Przedstawiciele Pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

105. Mgr Marzena Bochnak
106. Mgr Agnieszka Kotulska
107. Mgr Andrzej Marzec
108. Mgr Teresa Sowa
109. Mgr Monika Tereszko
110. Mgr Helena Woronko-Opacka

III Członkowie Rady Wydziału-przedstawiciele studentów i doktorantów

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

111. Robert Poloczek
112. Hubert Harry Morawski
113. Michał Strzyż
114. Łukasz Tobjasz
115. Dawid Kubica
116. Alicja Nalepa
117. Daria Kokot
118. Jacek Kiera
119. Piotrek Kilian
120. Izabela Sidur
121. Bartłomiej Kubica
122. Angelika Mazur
123. Marcin Buhl
124. Michał Świderski
125. Weronika Kot
126. Mateusz Powichrowski
127. Kamil Głowacki
128. Aleksandra Dudko
129. Paulina Szlachetka
130. Sandra Nowak
131. Paulina Prusak
132. Nina Krzemińska
133. Aleksandra Sass

Przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów

134. Mgr Kasjan Kasprzak Przedst. Rady Samorzą. Doktorantów
135. Mgr Agata Olszanecka - Marmola
136. Mgr Maciej Marmola
137. Mgr Arkadiusz Wojdowski
138. Mgr Mateusz Targoś


IV Członkowie Rady z głosem doradczym

1.Prof. zw. dr hab. Czesław Głombik
2. Prof. zw. dr hab. Jan Kantyka
3. Dr Lech Radzioch - przedst. NSZZ „Solidarność”
4. Prof. zw. dr hab. Maria W. Wanatowicz
5. Dr hab. Anna Glimos – Nadgórska

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok