Historia wydziału

Wydział Nauk Społecznych powstał 1 października 1973 roku z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 17/17a. W skład Wydziału weszły jednostki organizacyjne funkcjonujące dotychczas w ramach Wydziału Humanistycznego: Instytut Pedagogiki i Psychologii, Instytut Historii oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych. Ten ostatni powstał z przekształcenia, istniejącego od 1970 r., Instytutu Nauk Społecznych.

Struktura Wydziału ulegała dalszym przekształceniom: w 1974 r. utworzone zostały dwa odrębne instytuty. Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii; w 1975 roku powołany został Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Nauk Politycznych; w 1976 r. wyodrębnione zostały instytuty - Instytut Filozofii i Instytut Socjologii, a do nowo powstałego Wydziału Pedagogiki i Psychologii przeszły Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii. W strukturze WNS znalazła się również Katedra Nauk Ekonomicznych (obecnie Zakład Nauk Ekonomicznych) oraz Zakład Historii Sztuki. Tak ukształtowana (w drugiej połowie lat siedemdziesiątych) podstawowa struktura organizacyjna Wydziału istnieje do dziś (2007 r.)

W dniu 1 października 1978 roku Wydział Nauk Społecznych przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Bankowej 11. W październiku 1997 r. została oddana do użytku nowa aula, przez wiele lat, najbardziej reprezentacyjna sala Uniwersytetu. Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału był Doc. dr Janusz Kolczyński.

W kolejnych kadencjach funkcje dziekana pełnili:

 

I kadencja:       Doc. dr Janusz Kolczyński
1.10.1973 - 31.08.1975

II kadencja:       Doc. dr Janusz Kolczyński
1.09.1975 - 31.12.1976
Doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki
1.01.1977 - 31.08.1978

III kadencja:       Doc. dr hab. Jan Kantyka
1.09.1978 - 30.04.1979
Doc. dr hab. Jan Przewłocki
1.05.1979 - 31.12.1980
Doc. dr hab. Jerzy Szydłowski
1.01.1981 - 31.08.1981

IV i V kadencja:       Prof. dr hab. Jan Kantyka
1.09.1981 - 31.08.1984
1.09.1984 - 31.08.1987
VI i VII kadencja:       Prof. UŚ dr hab. Adam Hrebenda
1.09.1987 - 31.08.1990
1.09.1990 - 31.08.1993
VIII i IX kadencja:       Prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek
1.09.1993 - 31.08.1996
1.09.1996 - 31.08.1999
X i XI kadencja:       Prof. zw. dr hab. Józef Bańka
1.09.1999 - 31.08.2002
1.09.2002 - 31.08.2005
XII kadencja:       Prof. UŚ dr hab. Bogdan Łomiński
1.09.2005 - 31.08.2008

XIII kadencja:       Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
1.09.2008 - 31.08.2016

XIV kadencja: dr hab. Kazimierz Miroszewski 
od 31.08.2016

 

Pracownicy Wydziału pełnili funkcje rektorskie i prorektorskie. Pierwszym Rektorem Uniwersytetu Śląskiego został historyk prof. dr hab. Kazimierz Popiołek. W latach 1972-1980 funkcję Rektora sprawował prof. dr hab. Henryk Rechowicz. W okresie 1.10.1990 - 30.11.1990 obowiązki Rektora pełnil prof. dr hab. Czeslaw Głombik

Funkcje prorektorskie pełnili:

Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki (1.09.1978 - 30.04.1979)
Prof. dr hab. Jan Kantyka (1.05.1979 - 31.08.1981)
Prof. dr hab. Jacek Wódz (1.02.1982 - 31.08.1987)
Prof. dr hab. Czesław Głombik (1.06.1982 - 31.08.1990)
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (1.09.2002 - 31.08.2005).

Od 1 września 2016 roku funkcję Prorektora ds. badań naukowych pełni prof. dr hab. Andrzej Noras.

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Senat Uniwersytetu Śląskiego nadał tytuły doktora honoris causa:

 • Edmundowi Osmańczykowi (1975)
 • Kazimierzowi Popiołkowi (1977)
 • Jerzemu Ziętkowi (1977)
 • Bogdanowi Suchodolskiemu (1978)
 • Janowi Szczepańskiemu (1985)
 • Richard'owi Pipes'owi (1994)
 • Pierre'owi Sadran (1994)
 • Jacques'owi de Chalendar (1996)
 • Ryszardowi Kapuścińskiemu (1997)
 • Michałowi Hellerowi (2015)
 • Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu (2017)

Struktura Wydziału ulegała dalszym przekształceniom:
- w 1974 r. utworzone zostały dwa odrębne instytuty. Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii;
- w 1975 r. powołany został Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Nauk Politycznych;
- w 1976 r. wyodrębnione zostały instytuty - Instytut Filozofii i Instytut Socjologii, a do nowo powstałego Wydziału Pedagogiki i Psychologii przeszły Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii.

W strukturze WNS znalazła się również Katedra Nauk Ekonomicznych (obecnie Wydziałowy Zespół Dydaktyczny Nauk Ekonomicznych) oraz Zakład Historii Sztuki. Tak ukształtowana (w drugiej połowie lat siedemdziesiątych) podstawowa struktura organizacyjna Wydziału istnieje do dziś.
 
Od października 2001 roku studia I stopnia (licencjackie) na kierunku filozofia, historia, politologia i socjologia prowadzone były w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku, który został zlikwidowany w 2013r.

 

Na Wydziale funkcjonują jednostki wspierające działalność naukową i dydaktyczną pracowników. Dwie najważniejsze z nich to:

- utworzona w 1973 r. Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
- utworzona w 2002 r. Wydziałowa Pracownia Stosowanych Nauk Społecznych.

 

 

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok