Doktorzy honoris causa

dr Edmund Jan Osmańczyk Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223615
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223/6/15

dr Edmund Jan OSMAŃCZYK

promocja: 02.10.1975

Doktor nauk politycznych, pisarz, dziennikarz, publicysta, korespondent zagraniczny – m.in. obsługujący Konferencję Poczdamską i proces norymberski – i dyplomatyczny w ONZ, USA i Ameryce Łacińskiej. Działacz polityczny, poseł Ziemi Opolskiej (1952–1961, 1969–1984), członek Rady Państwa (1979–1980), prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1983–1988), autor Encyklopedii stosunków międzynarodowych i ONZ. Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1988).

 prof. dr hab. Kazimierz Popiołek Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223699
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223/6/99
 

prof. dr hab. Kazimierz POPIOŁEK

promocja: 01.10.1977

Historyk, współorganizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Śląskiego (1968–1972), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1955–1964) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz dziejów nowożytnych i najnowszych Śląska.

 generał brygady Jerzy Ziętek Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223699
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223/6/99
 

generał brygady Jerzy ZIĘTEK

promocja: 01.10.1977

Wojewoda Śląski (1945, 1973–1975), przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Uczestnik powstań śląskich, działacz ruchu robotniczego, poseł na Sejm.

 prof. dr hab. Bogdan Suchodolski Źródło Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.22236155
Źródło Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia sygn.2223/6/155
 

prof. dr hab. Bogdan SUCHODOLSKI

promocja: 09.10.1978

Filozof, historyk nauki i kultury, pedagog Uniwersytetu we Lwowie, Uniwersytetu Warszawskiego (1946–1968). Członek PAU, członek i członek rzeczywisty PAN-u, członek Akademii Historii Nauki w Paryżu oraz wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Międzynarodowej Akademii Nauki (AJHS), Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Pedagogicznych (AISE) – w latach 1969–1973 jego przewodniczący, członek i współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej (CESE). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetu w Padwie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

 prof. dr hab. Jan Szczepański Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 9485346
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 948/5/3/46
 

prof. dr hab. Jan SZCZEPAŃSKI

promocja: 07.10.1985

Humanista, socjolog, profesor i rektor (1952–1956) Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1964 członek rzeczywisty i wiceprezes PAN-u, dyrektor IFiS PAN-u. Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjcologicznego (ISA, 1966–1970), przewodniczący Komisji Ekspertów do Przygotowania Raportu o Stanie Oświaty. Członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk i Literatury, członek honorowy American Academy of Art and Sciences, National Academy of Education (USA). Poseł na Sejm II, VI, VII, VIII kadencji. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Brnie (1966), Uniwersytetu Łódzkiego (1973), Uniwersytetu Warszawskiego (1979), Uniwersytetu Kartezjusza w Paryżu.

 prof. Richard Pipes Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 94832162
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 948/3/2/162
 

prof. Richard PIPES

promocja: 19.05.1994

Historyk, politolog, filozof, znawca historii Rosji, profesor Uniwersytetu Harvard, dyrektor Centrum Badań nad Rosją, przewodniczący Rady do Spraw Stosunków Amerykańsko-Sowieckich. Członek Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauki. Doktor honoris causa Muskingam College i Adelphi College.

 prof. Pierre Sadran Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 94856153
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 948/5/6/153
 

prof. Pierre SADRAN

promocja: 03.11.1994

Prawnik, politolog, specjalista nauk o administracji. Dyrektor Institut d'Etudes Politiques w Bordeaux, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bordeaux. Członek Conseil d'Administration de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, członek Conseil National des Elus Locaux. Inicjator powstania i przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

 hrabia Jacques de Chalendar Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 94891118
Źródło materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Fragment zdjęcia 948/9/1/118
 

hrabia Jacques de CHALENDAR

promocja: 10.12.1996

Prawnik, politolog, Inspektor Generalny Finansów Republiki Francuskiej (1973–1989), doradca Ministra Edukacji Narodowej (1968–1969), członek kilku gabinetów (1944–1969), Administrator Francuskiego Czerwonego Krzyża (1979–1990), przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wymiany Technologii Gospodarczych i Finansów (ADETEF, 1984–1989), prezydent Fundacji France-Pologne (od 1989 r.). Autor książek o tematyce naukowej, o rozwoju demokracji lokalnych, odznaczony najwyższymi orderami Francji (m.in. Komandorią Legii Honorowej) i Polski.

 Ryszard Kapuściński źródło Archiwum Gazety Uniwersyteckiej UŚ fragment zdjęcia
Źródło Archiwum Gazety Uniwersyteckiej UŚ, fragment zdjęcia
 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI

promocja: 17.10.1997

Pisarz, dziennikarz, reporter i publicysta. Autor książek tłumaczonych na wiele języków (CesarzChrystus z karabinem na ramieniuCzarne gwiazdyImperiumLapidaria I - IIISzachinszachWojna futbolowa i in.), mistrz reportażu, związany z wieloma środowiskami uniwersyteckimi w Bonn, Canberri, Cape Town, Caracas, Columbii, Filadelfii, Harvardzie, Irkucku, Londynie, San Sebastian, Vancouver. Stypendysta Oxfordu (St. Anthony’s College) i DAAD.

 Ks. prof. Michał Heller Fot Julia Agnieszka Szymala
Fot Julia Agnieszka Szymala
 

Ksiądz profesor Michał HELLER

promocja: 11.03.2015

Ksiądz profesor Michał Heller jest laureatem nagrody J. Templetona, członkiem: Papieskiej Akademii Nauk, Obserwatorium Watykańskiego, European Society for the Study of Science and Theology, The Center for Theology and the Natural Sciences, European Physical Society, International Astronomical Union, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Religion, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Teologicznego, Kawalerem Orderu Orła Białego i Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski, dyrektorem i założycielem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, człowiekiem skromnym i pokornym o wielkiej pogodzie ducha i życzliwości dla świata i innych.

 prof. Jerzy Mikułowski Pomorski Fot Julia Agnieszka Szymala
Fot Julia Agnieszka Szymala
 

Profesor Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI

promocja: 15.11.2017

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.  

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok