Współpraca ze szkołami

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Nauk Społecznych od lat prowadzą współpracę ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi różnych typów z terenu niemal całego województwa. Współdziałanie środowiska akademickiego i szkolnictwa niższych typów obejmuje organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych (udział w konferencjach i sesjach naukowych, przygotowywanie wykładów otwartych dla młodzieży szkolnej); pomoc w realizacji programów kształcenia zgodnych z profilami badawczymi poszczególnych Instytutów; współpracę w ramach Rad Programowo-Biznesowych; a także prowadzenie dla studentów specjalności nauczycielskiej Instytutu Historii tzw. szkół ćwiczeń (umożliwianie prowadzenia praktyk ciągłych i śródrocznych).
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok