Zintegrowany System Zabezpieczenia Antykorupcyjnego

Zintegrowany System Zabezpieczenia Antykorupcyjnego jest formą zindywidualizowanego narzędzia ochrony antykorupcyjnej, przeznaczonego dla firm, administracji, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji narażonych na wystąpienie korupcji. Poprzez wieloobszarową diagnozę identyfikowane są krytyczne obszary, które wymagają interwencji w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym. Praca diagnostyczna podejmowana jest najczęściej w pięciu modułach, które stanowią podstawowe formy przestępstw korupcyjnych regulowanych prawnie – sprzedajność urzędnicza, przekupstwo, płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Obejmuje również zakres zachowań, które stanowią tzw. niekaralne formy korupcji, jednak ich konsekwencje mają istotne znaczenie z punktu widzenia budowania kultury pracy opartej na zasadach przejrzystości, rzetelności i uczciwości. Chodzi o zachowania powszechnie uznawane za naganne, które jednak formalnie nie stoją w kolizji z prawem, stanowiąc naruszenie norm moralnych i etycznych, m.in.: nepotyzm, kumoterstwo czy konflikt interesów. Na bazie powyższej diagnozy zespół ekspertów formułuje konkretne postulaty, procedury (lub ewentualne zmiany w ich zakresie) oraz projektuje szczegółowe zapory przeciwdziałające korupcji w analizowanej instytucji. W ramach podjętych działań gwarantujemy współpracę opartą na zaufaniu, anonimowości i pełnej rzetelności w zakresie diagnozy i wdrażania wypracowanych rozwiązań.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok