Rada Programowa - Kierunek praca socjalna

Rada Programowa - Kierunek praca socjalna
W skład rady działającej przy Instytucie Socjologii, wchodzi blisko 30 podmiotów obejmujących instytucje, ośrodki, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe powiązane z sektorem pomocy społecznej w województwie śląskim. Zasadniczym celem Rady jest powiązanie działań i pogłębienie współpracy pomiędzy uczelnią, a środowiskiem praktyków w zakresie pracy socjalnej. Wieloaspektowa współpraca obejmuje w pierwszej kolejności organizację praktyk zawodowych, praktyk dyplomowych, staży studenckich i wolontariatu. W ramach podjętych działań studenci kierunku Praca socjalna mają możliwość kształcenia praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych w profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia. Działalność Rady Programowej stwarza ponadto przestrzeń dla współpracy naukowo-badawczej, zarówno w zakresie badań prowadzonych w jednostce uczelnianej, jak i obszarów badawczych wynikających z potrzeb interesariuszy. Sprzyja wymianie doświadczeń między wszystkimi członkami dając możliwość przedyskutowania idei i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Zaakcentowania wymaga również udział partnerów w procesie rozwoju programów kształcenia, co pozwala na kształcenie zgodne z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. Przewodniczącą rady jest dr Ewa Leśniak-Berek.
 
Skład Rady Programowej
 1. Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 2. Caritas Archidiecezji Katowickiej
 3. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
 4. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 5. Dom Opieki dla Osób Starszych i Chorych na Demencję Senior Residence w Katowicach-Kostuchnie (Bażantowo)
 6. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" w Cieszynie
 7. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
 13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
 14. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
 17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
 20. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 21. Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior
 22. Stowarzyszenie Bona Fides
 23. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach
 24. Śląski Urząd Wojewódzki Katowice
 25. Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"
 26. Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej
 27. Urząd Miasta Wojkowice
 28. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski

 
 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok