Informacja o działaniach podjętych przez Radę Programowo-Biznesową

Informacja o działaniach podjętych przez Radę Programowo-Biznesową Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 roku.
 1. Pod hasłem absolwenci filozofii w korporacji odbyło się spotkanie studentów filozofii z mgr Piotrem Dembińskim, absolwentem filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, European Division Corporate Affairs Manager at Nexteer Automotive. Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2016 r. Temat spotkania” Filozof w korporacji. Atuty i wyzwania”. Studenci otrzymali odpowiedzi na pytanie, co – z punktu widzenia potrzeb korporacji – daje filozofia oraz jakie umiejętności wyniesione ze studiów filozofii powinni podkreślać absolwenci filozofii aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie pracy.
 2. W czasie wakacji 2016 r., we współpracy z Biurem Karier, została wśród absolwentów filozofii przeprowadzona ankieta o ich losach zawodowych. Raport z badań, przygotowany przez Biuro Karier, został przedstawiony absolwentom biorącym udział w badaniu, pracownikom Instytutu oraz władzom dziekańskim.
 3. 1 października 2016 r. na terenie Instytutu Filozofii odbyło się spotkanie absolwentów, na którym przedstawiono rezultat badań losów absolwentów, dyskutowano odpowiedź na pytanie, jak po filozofii znaleźć swoje miejsce w życiu. Zebrani uznali, że warto kontynuować tego typu spotkania. Wyłoniono grupę osób zainteresowanych zorganizowaniem absolwentów w jakiejś zinstytucjonalizowanej formie, wyłoniono grupę osób zainteresowanych przedstawieniem studentom swych doświadczeń po ukończeniu studiów.
 4. We współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą na VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (10 – 12 października 2016 r.) zorganizowano panel poświęcony problemom odpowiedzialności we współczesnym świecie (Odpowiedzialność a współczesna cywilizacja), w którym udział wzięli prof. Andrzej Kiepas, pracownik Instytutu Filozofii oraz prof. Heinrich Badura z Wiednia, współpracujący z Instytutem.
  Tomasz Czakon
  Przewodniczący Rady Programowo-Biznesowej
  Instytut Filozofii UŚ
  Katowice 18.01.2017 r.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok