Rady programowo – biznesowe

W dniu 1 marca 2016 roku zainaugurowano funkcjonowanie Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Społecznych: 
 • Rady Programowo-Biznesowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Rady Programowo-Biznesowa Instytutu Filozofii,
 • Rady Programowo-Biznesowa Instytutu Socjologii (dla kierunku socjologia),
 • Rady Programowa Instytutu Socjologii (dla kierunku praca socjalna),
 • Rady Interesariuszy Instytutu Historii,
 • Rady Programowo-Biznesowa Zakładu Historii Sztuki.
Powołanie Rad jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania jego efektów do potrzeb rynku pracy. Wśród zadań powoływanych Rad należą m.in.:
 • wymiana informacji i spostrzeżeń między Wydziałem, a członkami Rady głównie w aspekcie przygotowania studentów i doktorantów pod względem pozyskiwanych w czasie studiów umiejętności i wiedzy do realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie odpowiedniego dostosowania/modyfikacji programów kształcenia np. przez uruchamianie przedmiotów fakultatywnych dla studentów oraz organizowanie wizyt studyjnych w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • opiniowanie oferty edukacyjnej i programów studiów;
 • rekomendowanie tematów prac dyplomowych dla studentów Uczelni;
 • udział przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych fakultatywnych lub obligatoryjnych w siatce godzin.
 • Wśród potwierdzonych gości są przedstawiciele przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych, mediów, stowarzyszeń pozarządowych, instytucji sztuki, muzeów oraz sektora edukacji.

Skład Rady Programowo-Biznesowej 

 
                          tabela
%MCEPASTEBIN%
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok