Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Cele

 
Do zadań Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych należeć będą między innymi:
  • oferowanie usług eksperckich na zamówienie JST
  • analiza procesów smart city,
  • gromadzenie informacji i poszerzanie wiedzy w zakresie zachodzących na obszarze konurbacji śląskiej procesów ze szczególnym uwzględnieniem procesów społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych,
  • podejmowanie badań związanych z procesami metropolizacyjnymi,
  • popularyzowanie wiedzy w zakresie badanych procesów i zjawisk w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naukowego oraz miejskich, regionalnych i państwowych struktur instytucjonalnych,
  • wzbogacanie debaty publicznej w zakresie wyzwań, szans i zagrożeń stających przed śląską konurbacją, w perspektywie jej zrównoważonego rozwoju,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi problematyką śląskiej konurbacji,
  • organizowanie spotkań, prelekcji,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • wspieranie działań innych podmiotów sprzyjających realizacji celów Obserwatorium.

Analizy i badania sektorowe związane z Górnośląskim Obszarem Metropolitalnym dotyczyć będą między innymi: transportu publicznego, turystyki, usług komunalnych w perspektywie ich integracji w obrębie metropolitalnych centrów usług wspólnych, gospodarki i jej potencjału, sektora edukacji, rynku pracy, sytuacji demograficznej, infrastruktury oraz zasobów naturalnych i bogactwa przyrodniczego.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok