Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego

Cele

Zasadniczym celem istnienia Centrum jest stworzenie przestrzeni spotkania, dialogu i wymiany wyników badań i nad czynnikami wpływającymi na jakość życia mieszkańców. Interesuje nas to, co powstaje na styku nauki, gospodarki, w obszarze masowego komunikowania. Jaki jest wpływu technologii i współczesnych form komunikowania na życie społeczne. Chcemy diagnozować zagrożenia, poszukiwać rozwiązań, określać, które czynniki należy wzmacniać w strategicznych programach rozwoju w wymiarze lokalnym, regionalnym, narodowym, wspólnotowym, europejskim i globalnym. Uważamy, że refleksja humanistyczna powinna wspierać i uzupełniać myśl technologiczną i ekonomiczną.
Inicjatywę powstania Centrum wspierają władze Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele europejskich ośrodków akademickich. Mamy nadzieję zainteresować działaniem Centrum także lokalne władze miast województwa śląskiego oraz przedstawicieli z naszego regionu.

Realizowane projekty:

Jakość życia a zdrowie publiczne
1) problemy zdrowotne młodzieży i osób starszych
2) zdrowie publiczne jako wymiar jakości życia (dobrobytu)
3) trendy spoleczne integralne(y) zjawisko (fenomen) salutogeneza(y) a czynniki środowiskowe i społeczne
4) zdrowie publiczne Górnego Śląska / zdrowie a polityka / zdrowie dla wszystkich?
5) filozoficzno-kulturalne aspekty roli i znaczenia zdrowia publicznego na Górnym Śląsku (porównaj: aktualne pojęcie zdrowia publicznego)
6) etyczno-aksiologiczne przesłanki zdrowia publicznego w perspektywie sytuacji Górnego Śląska
7) nauki o człowieku a rzeczywistość (realizacja, urzeczywistnianie) zdrowia publicznego
8) zdrowie publiczne w świetle elementow religijnych (medycyna a filozofia (& teologia?))
9) perpektywy optymalizacji stosunku między społeczną pozycją jakości życia a zdrowiem publicznym
współorganizatorzy: Śląska Izba Lekarska, Śląski Uniwersytet Medyczny

Smart city a jakość życia mieszkańców

1) jakość życia jako temat i wyzwanie polityczne (demokracja, prawa człowieka a jakość życia)
2) kooperacja miedzy polityka a nauką jako podłoże i warunek rozwoju jakości życia
3) analiza pojęcia jakości życia w świetle empirycznych rozpoznań Górnego Śląska (state of the art)
4) jakość życia a praca
5) ekonomiczny wymiar jakości życia Górnego Śląska
6) świadomość społeczna jakości życia Górnego Śląska
7) jakość życia a wpływy religijne
8) akademickość miasta (wpływ inteligencji na rozwój jakości życia)
9) uchodźcy (integracja i poczucie bezpieczeństwa)
10) tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w warunkach lokalnych
11) zróżnicowania generacyjne i problem niżu demograficznego
12) perspektywy strategii rozwoju jakości życia Górnego Śląska

Współorganizatorzy:

Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska (Komisja PAN, Oddział Katowice), Urząd Miasta Katowice, Związek Metropolitalny Silesia, Sejmik Województwa Śląskiego
Sztuka w życiu publicznym - design jako narzędzie budowania jakości życia
1) sztuka - życie publiczne - Górny Ślask (specyfika)
2) sztuka w świadomości społeczeństwa obywatelskiego Górnego Śląska
3) sztuka a szczęście
4) kultura & multykulturowosc & sztuka a jakości życia
5) sztuka a integracja
6) wartości sztuki jako narzędzie konstrukcji designu jakości życia
7) sztuka a zdrowie publiczne
8) sztuka a zrównoważony rozwój jakości życia
9) odpowiedzialność sztuki za rozwój jakości życia
współorganizator: ASP Katowice

Media jako narzędzie kształtowania jakości życia

1) pojęcie jakości życia współczesnych mediów
2) komunikacja jakości życia a nowe media
3) media - jakości życia – prywatność
4) prawne aspekty zależności między mediami a modelami kształtowania życia
5) media w edukacji
6) media w życiu codziennym
7) polityczna i kulturotwórcza rola mediów
8) etyczne perspektywy (wymiary) determinacji kształtowania jakości życia przez media
współorganizatorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ, Wydział Radia i Telewizji UŚ.

Oferta:

Pomoc ekspercka w ramach realizowanych projektów badawczych i praktycznych, np. odpowiedzialny design, współuczestniczenie w tworzeniu projektów miejskich i wojewódzkich dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców Górnego Śląska, w tym projektów dotyczących smart city, dobrej komunikacji medialnej i profilaktyki zdrowia.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok