Japonia

 • WHO Centre for Health Development,
  - Udział w programie badawczym WHO dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach;
  - Opracowanie raportu eksperckiego dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach – przypadek Polski (Case Study in Poland: Tychy Local Network of SupportCentres for the Elderly);
  - Udział w konsultacjach eksperckich dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach (14-15 lipca 2015, Kobe, Japonia) Raport dostępny pod adresem: http://www.who.int/kobe_centre/publications/cbmc2015_report/en/
  - Udział w konferencjiThe Second WHO Global Forum on Innovation for Ageing Populations, Kobe (Japonia) (WHO Kobe Centre for Health Development), 7-9.10.2015;
  (osoba odpowiedzialna: dr Grzegorz Gawron)
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok