Czechy

 • Filozofická fakulta Ostravská Univerzita,
  Międzynarodowe studia z zakresu filozofii w ramach sieci CEEPUS.
 • CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media,
  https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php
 • Ostravská Univerzita,
  Współpraca w zakresie dydaktyki (organizacja wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych); współorganizacja konferencji i przedsięwzięć naukowych.
 • Univerzita J. E. Purkyne v Usti nad Labem,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Slezskáuniverzita v OpavěFakultyveřejnýchpolitik, Opava, Czech Republic,
  W roku akademickim 2016/2017 dr hab. Małgorzata Myśliwiec gości na Uniwersytecie Śląskim w Opawie pełniąc obowiązki profesora wizytującego (visitingprofessor). W ramach współpracy prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku angielskim z przedmiotów „Regional and ethnoregionalparties in Europe” oraz „ComparativePolitical Systems”, a także prowadzi badania naukowe poświęcone nowym ruchom i partiom politycznym w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Univerzita Hradec Králové,Pedagogickáfakulta, Katedra sociálnípedagogiky,
  Prowadzenie wspólnych badań na temat więzi międzypokoleniowych w rodzinie. Udział w seminariach naukowych(osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz).
 • UniverzitaPalackeho v Olomouci, Katedra Sociologie, andragogiky a kulturni antropologie,
  Wspólnarealizacjaprojektu w ramachVisegrad Standard Grant: „The economic awareness of the young generation of Visegradcountries” (koordynatorgrantu prof. dr hab. Urszula Swadźba).
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok