Białoruś

  • Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск), Институтистории Академиинаук Беларуси,
    Umowa o współpracy, wymiana w ramach Erazmusa, wspólne konferencje z zakresu czasów nowożytnych.