Belgia

  • Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
    Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).