Włochy

 • Uniwersytet w Padwie, Instytut Nauk Politycznych, Prawnych i Studiów Międzynarodowych (UniversitàdegliStudi di Padova, Dipartimento di ScienzePoliticheGiuridiche e StudiInternazionali),
  Koordynator: Prof.zw. Filiberto Agostini,
  Od 2010 roku, we współpracy z Prof. FilibertoAgostinim są prowadzone w Padwie corocznie (maj) wykłady poświęcone historii Polski w XX wieku w ramach przedmiotu obowiązkowego „Historia współczesna” oraz „Historia instytucji lokalnych” dla studentów I roku. Ponadto odbywają się w Padwie konferencje z cyklu „Polska między Wschodem i Zachodem” (La Polonia tra Est e Ovest. Storia e cronaca”), seminaria dotyczące specyfiki regionów Veneto i Górnego Śląska. W ramach programu Erasmus+ następuje wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych studentów oraz pracowników.
 • Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Instytut Nauk Politycznych (UniversitàdegliStudi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di ScienzePolitiche)
  Koordynator: Prof. zw. FulcoLanchester,
  W ramach programu Erasmus+ ma miejsca wymiana studentów i pracowników – wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe. Towarzyszą im seminaria naukowe związane z problematyką przemian politycznych w Polsce i Włoszech po 1989 roku. Cyklicznie w Rzymie są prowadzone wykłady z historii Polski po 1989 roku na studiach podyplomowych (Master universitario di II livello „ Istituzioniparlamentari „Mario Galizia” per consulentid’Assemblea”). Prof. Lanchester jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „PoliticalPreferences”.
 • Uniwersytet we Florencji, Instytut Nauk Politycznych i Społecznych (UniversitàdegliStudi di Firenze, Dipartimento di ScienzePolitiche e Sociali),
  Od 2010 roku rozwija się współpraca w ramach programu Erasmusa. Odbywają się wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników oraz studentów.
 • Uniwersytet „L’Orientale” w Neapolu, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych(Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali),
  Od kilku lat roku rozwija się współpraca w ramach programu Erasmus. Odbywają się wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników oraz studentów, którym towarzyszą seminaria naukowe i konferencje.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok