Słowacja

  • Uniwersytet w Lublanie, Słowenia, Wydział Nauk Społecznych (University in Ljubljana, Slovenia, Faculty of SocialSciences),
    Współpraca w ramach projektów naukowo badawczych nawiązana w 2014 roku. W numerze 9/2014 czasopisma „PoliticalPreferences” zostały opublikowane wyniki międzynarodowego projektu realizowanego m.in. we współpracy z Uniwersytetem w Lublanie, dotyczące analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z kolei w roku 2016 ukazała się książka pod red. dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi INPIDz UŚ oraz prof. Miro Hačka z Uniwersytetu w Ljubljanie będąca wynikiem projektu „DemocratizationProcesses in Poland and Slovenia. ComparativeStudy” (książka pod tym samym tytułem). W publikacji swoje artykuły złożyło 18 pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Współpraca dotyczy również prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok