Niemcy

 • Friedrich-Schiller-Universität Jena,
  Projekt "Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie" - Polsko-NiemieckaFundacja na rzeczNauki.
 • CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media,
  https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php
 • World Phenomenology Institute,
  www.phenomenology.org
 • Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
  Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).
 • UniversitätLeipzig,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Universität Greifswald,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Universität Augsburg,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)w Karlsruhe,
  Udział w projekcie badawczym CultMedia(International Network on CulturalDiversity and New Media), łączącym od 2002 roku wysiłki badawcze naukowców z sześciu krajów europejskich (Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Słowenii i Hiszpanii) zajmujących się analizą wpływu nowych mediów i technologii informatycznych na współczesny kształt szeroko rozumianej kultury. Wymiernym rezultatem tych badań są międzynarodowe konferencje naukowe oraz powstałe w ich efekcie monografie zbiorowe. Osobiste uczestnictwo (z referatem w j. niemieckim) w czterech ostatnich konferencjach w latach 2013-2016, które odbyły się kolejno w Wiśle, Karlsruhe, Wrocławiu i San Sebastian. Przedstawicielem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest dr hab. Zbigniew Oniszczuk.
 • Bistumsarchiv Essen,
  Projekt(Spät-)Aussiedler from Poland in the Catcholic Church in Germany – Case Study on the Example of the Bishopric of Essen, (2016)(osobaodpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).
 • Goethe Universität Frankfurt am Main,
  podoktorskiprojektbadawczyfinansowanyprzez DAAD „Die Welten der (Spät-) Aussiedler aus Oberschlesien in der Bundesrepublik Deutschland“, (2015)(osobaodpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).
 • Deutsches Polen Institut,
  projekt “Migrationen aus der Woiwodschaft Kattowitz in die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1970-1989. Eine soziologische Studie” (2012), (osoba odpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).
 • IAB- Institute for Employment Research,
  Współpraca w ramach międzynarodowego projektu RESCuE - Patterns of ResilienceduringSocioeconomicCrisesamongHouseholds in Europe finansowanego w ramach VII Ramowego Programu Komisji Europejskiej. Zespół projektu RESCuE postawił sobie kilka celów, których osiągnięcie pozwoli lepiej zrozumieć praktyczne wymiary pojęcia ‘resilience’ i ich reprezentacje obserwowalne w praktyce dnia codziennego gospodarstw domowych dotkniętych różnego rodzaju kryzysami.
  Partnerami w projekciesąuczelnieakademickie: InstitutfürArbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) z Niemiec (Norymberga) – koordynator; UniwersytetŚląski (Polska), Universidad Complutense da Madrid (Hiszpania), University of Hertfordshire (WielkaBrytania), Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja), University Institute of Lisbon (Portugalia), Middle East Technical University (Turcja), University of Lapland (Finlandia), National University of Ireland Maynooth (Irlandia).
  Studium Pracy Socjalnej/Zakłada Badań Kultury Współczesnej IS WNS UŚ
  (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok