Erasmus

Program ERASMUS wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w tym programie od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" został zastąpiony programem Erasmus+, powstałym na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020.
 
Erasmus dla pracowników
Pracownicy WNS mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (np. szkolenia, seminaria, warsztaty).

Istnieją dwa typy wyjazdów, z których mogą korzystać pracownicy uczelni prowadzących projekty mobilności:
  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (z wyjazdów tych mogą korzystać tylko nauczyciele akademiccy)
  • wyjazdy do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw na szkolenia/w celach szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji).
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-pracownikow oraz w informatorze dostępnym tutaj.

Erasmus dla pracowników

Pracownicy WNS mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (np. szkolenia, seminaria, warsztaty.

 

Istnieją dwa typy wyjazdów, z których mogą korzystać pracownicy uczelni prowadzących projekty mobilności:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (z wyjazdów tych mogą korzystać tylko nauczyciele akademiccy)
  • wyjazdy do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw na szkolenia/w celach a    szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji).
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-pracownikow oraz w informatorze dostępnym tutaj[P1]
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok