Praca socjalna

PRACA SOCJALNA

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
 
Program studiów magisterskich zapewni Ci udział w przygotowaniu i realizacji badań naukowych oraz projektów socjalnych. Pozwali także na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Oferujemy blisko 300 g. zajęć do wyboru (seminaria specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne, wykłady monograficzne). Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania, nadając absolwentom sprawność wykorzystania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Po 1 semestrze są do wyboru są 3 specjalności: rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej, mediacje i negocjacje, europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej.
 
Perspektywy zawodowe:
Nasi absolwenci pracują we wszelkich typach instytucji polityki społecznej w sektorze publicznym i prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Student uzyskuje posiada uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm. : Dz.U.2004 Nr 64 poz. 593).
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok