Politologia

POLITOLOGIA
studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

Celem studiów magisterskich jest pogłębienie wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk o polityce na temat sposobów rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. W czasie studiów pogłębisz zdolność analizowania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Studenci mają do wyboru siedem specjalności: administracja publiczna, współczesne stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna i dziennikarstwo, polityka samorządowa, usługi społeczne w politykach publicznych,integracja europejska, polityka społeczna.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci pracują w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych, mediach, organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych, instytutach badawczych i eksperckich
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok