Filozofia - studia II stopnia

FILOZOFIA

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

Studia magisterskie z zakresu filozofii skupiają się na doskonaleniu zdolności twórczego myślenia. Studenci pogłębiają krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, kształcą umiejętność unikania schematów w myśleniu człowieka. Studia pokazują przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależność współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz nowych mediów. Studia filozoficzne umożliwiają pogłębienie samoświadomości. Dają dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalność: historyczno-filozoficzną, etyka stosowana lub filozoficzno-kulturowa.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci pracują w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych, prowadzą własną działalność gospodarczą. Nauczają etyki i filozofii w szkołach

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Instytutu:dr hab. Dariusz Kubok

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok