Socjologia

SOCJOLOGIA

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Studia licencjackie pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych na temat otaczającego świata, sposobów diagnozowania i rozumienia zjawisk, problemów i procesów społecznych. Szczególny akcent położony jest na interdyscyplinarne podejście i wykształcenie wśród studentów umiejętności przygotowania, przeprowadzenia i opracowania badań empirycznych przy użyciu odpowiednich narzędzi i programów statystycznych. Ponad to wykształcisz w trakcie studiów szereg umiejętności osobistych i interpersonalnych adekwatnych do wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej. Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną z czterech specjalności: socjologia reklamy i komunikacja społeczna socjologia miasta i regionu, socjologia organizacji i zarządzania, wiedza o współczesnym społeczeństwie
 
Perspektywy zawodowe:
Jako absolwent studiów socjologicznych znajdziesz pracę w firmach, ośrodkach badania rynku, opinii publicznej, agencjach reklamowych, firmach konsultingowych, w organizacjach pozarządowych, rządowych oraz organach administracji publicznej.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok