Politologia

POLITOLOGIA

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Celem studiów licencjackich jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk o polityce na temat sposobów rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Studenci kształtują zdolność analizowania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Jako absolwent kierunku zdobędziesz szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych. Studenci mają do wyboru siedem specjalności: administracja publiczna, współczesne stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna i dziennikarstwo, polityka samorządowa, usługi społeczne w politykach publicznych, integracja europejska, polityka społeczna.
 
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci pracują w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych, mediach, organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych, instytutach badawczych i eksperckich.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok