Nauki polityczne

Studenci będą posiadali pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk o polityce oraz o powiązaniach tej nauki z innymi dyscyplinami naukowymi. Będą potrafili formułować problemy badawcze, planować i wykonać badania zmierzające do ich rozwiązania. Dodatkowo będą rozróżniać orientacje metodologiczne, projektować i przeprowadzać badania w wybranym zakresie, opracowywać i prezentować uzyskane wyniki. Będą mieli świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich istotności, oryginalności, nowatorstwa, osobistego wkładu w rozwiązanie teoretycznego i/lub praktycznego problemu w ramach wybranej specjalności. Będzie się u nich kształtować świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich istotności, oryginalności, nowatorstwa, osobistego wkładu w rozwiązanie teoretycznego i/lub praktycznego problemu w ramach wybranej specjalności.
Studenci będą uczestniczyli m.in. w następujących zajęciach dydaktycznych: konwersatorium (do wyboru socjologia kultury lub historia Śląska), metodologia, metody i techniki badań, ekonomia, historia najnowsza, cywilizacja europejska, dydaktyka szkoły wyższej i seminarium doktoranckie.
W czasie studiów organizowane są wyjazdy dydaktyczne (krajowe i zagraniczne). Rezultaty badań studenci mogą przedstawiać w trakcie konferencji naukowych. Mogą się ubiegać o stypendia w ramach różnych programów stypendialnych
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok