Strona główna

logo UE
Projekt „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 
Cel projektu: wzrost kompetencji dydaktycznych kadry w czterech strategicznych obszarach: prowadzenia zajęć w języku angielskim, nowoczesnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, wykorzystywanie w procesie dydaktycznym specyficznych dla nauk społecznych baz danych; wzrostu kompetencji dydaktycznych w zakresie procesu zarządzania informacją.
 
Planowane efekty:
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz osiągnięcie długoterminowej poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych na WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, poprzez realizację cyklu szkoleń. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom, proponując 40 pracownikom ( grupa docelowa: 23 kobiety i 17 mężczyzn) uczestnictwo w 4 szkoleniach z zakresu:
• prowadzenia zajęć w języku angielskim dla obcokrajowców,
• wykorzystania baz danych i zarządzania informacją,
• jednym zindywidualizowanym treningu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
• wykorzystywania w badaniach i dydaktyce narzędzi: EAST PaC, EPAC i ADS.
 
KOORDYNATOR PROJEKTU
dr hab. Waldemar Wojtasik
 
Wartość projektu: 84 375,00 PLN
 
Wkład Funduszu Europejskich: 81 843,75 PLN
 
Okres realizacji projektu: 1.03.2017 – 30.06.2018
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok