Formy wsparcia

logo UE
1. Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla obcokrajowców dla osiągnięcia poziomu C1.
Przeznaczone dla 10 pracowników WNS szkolenie, którego celem będzie wzrost kompetencji
dydaktycznych studentów/ek prowadzących zajęcia z obcokrajowcami. Specyfika studiów na WNS sprawia, że wzrasta liczba obcokrajowców podejmujących naukę na Wydziale. Istotnym jestfakt, że nie są to jedynie studenci z programu Erasmus, ale także obcokrajowcy podejmującynaukę w trybie stacjonarnym. Coraz większe zainteresowanie z ich strony sprawia, że poszerza się lista zajęć prowadzonych w języku angielskim.
 
Limit miejsc: 10
 
2. Szkolenie z zakresu wykorzystywania w dydaktycespecyficznych dla nauk społecznych baz danych EAST PaC,EPAC i ADS.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy chcą zwiększyć wykorzystywanie baz danych wprowadzonych zajęciach dydaktycznych. Specyfika nauk społecznych sprawia, że bardzo często operuje się na bazach danych, tak w realizowanych badaniach naukowych jak i dydaktyce. W badaniach potrzeb szkoleniowych zdiagnozowano potrzebę wykorzystywania specyficznych dla dziedziny nauk społecznych baz danych (np. EAST PaC, EPAC czy ADS).
 
Limit miejsc: 10

3. Szkolenie z zakresu zarządzania informacją iwykorzystywania repozytoriów w dydaktyce naukspołecznych
Szkolenie zostanie poświęcone zwiększeniu kompetencji pracowników WNS w zakresiezarządzania informacją w procesie dydaktycznym. Szczególną rolę w jego ramach będzie odgrywał proces optymalizacji przechowywania informacji i zarządzania ich repozytoriami. Specyfiką nauk społecznych jest to, że bardzo często to informacja jest efektem prowadzonego procesu badawczego, co jednoznacznie wskazuje na jej istotną rolę w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.
 
Limit miejsc: 10

4. Indywidualny trening innowacyjnych umiejętnościdydaktycznych
Specyfika dydaktyki nauk społecznych wynika z różnorodnych metod dydaktycznych. Prowadzący zajęcia stosują m.in. wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium czy warsztaty praktyczne. Dlatego nadrzędną rolą w tym względzie będzie zapewnienie koherentności innowacyjnych metod dydaktycznych z prowadzoną formą zajęć. W ramach treningów osoba prowadząca będzie pomagała wdrożyć innowacyjne metody dydaktyczne do prowadzonych przez pracowników WNS zajęć.
 
Limit miejsc:10
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok