Przewód doktorski

Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586
 • Zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.
  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402016

 

Wydział posiada pełne prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie:

 1. Nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  - filozofia
  - historia
 2. nauk społecznych w dyscyplinach:
  - nauki o polityce
  - socjologia

Wymagane dokumenty oraz zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego:

Lista prowadzonych przewodów doktorskich wg. znowelizowanej ustawy w wybranych dyscyplinach:

 • FILOZOFIA
 • HISTORIA
 • NAUKI O POLITYCE
 • SOCJOLOGIA
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok