Przewód doktorski

Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586
 • Zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.
  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402016

 

Wydział posiada pełne prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie:

 1. Nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  - filozofia
  - historia
 2. nauk społecznych w dyscyplinach:
  - nauki o polityce
  - socjologia

Wymagane dokumenty oraz zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego:

Lista prowadzonych przewodów doktorskich wg. znowelizowanej ustawy w wybranych dyscyplinach:

 • FILOZOFIA
 • HISTORIA
 • NAUKI O POLITYCE
 • SOCJOLOGIA

Przewody Doktorskie z Socjologii

mgr Malwina Wojtala 
mgr Piotr Gierek - przewód doktorski zakończony 
mgr Tomasz Pączkowski - przewód doktorski zakończony 
mgr Justyna Stańczyk 
mgr Patrycja Lukasek-Sompolska - przewód doktorski zakończony 
mgr Zuzanna Teper-Solarz - przewód doktorski zakończony 
mgr Agnieszka Rychłowska - Niesporek - przewód doktorski zakończony 
mgr Małgorzata Męcik - przewód doktorski zakończony 
mgr Marzena Majer - przewód doktorski zakończony
 
mgr Sylwia Jarosławska-Sobór - przewód doktorski zakończony
mgr Katarzyna Anna Kuśmierek (Budziałowska) - przewód doktorski zakończony
mgr Tomasz Piechniczek - przewód doktorski zakończony
mgr Andrzej Szymczyk - przewód doktorski zakończony

Przewody Doktorskie z Nauki o Polityce i Administracji

mgr Anna Muś - przewód doktorski zakończony 
mgr Marek Czaja - przewód doktorski zakończony 
mgr Maciej Marmola - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Wilkoń - przewód doktorski zakończony 
mgr Justyna Łapaj - przewód doktorski zakończony 
mgr Marlena Kaczmarek - przewód doktorski zakończony
mgr Szymon Kołodziej
 • streszczenie rozprawy
 • recenzja Dr hab. Ewa Maria Marciniak
 • recenzja prof. nadzw. UWr dr hab. Leszek Sobkowiak
mgr Iwona Łydek
 • streszczenie rozprawy
 • recenzja Prof. dr hab. Iwona Hofman
 • recenzja Dr hab. Magdalena Szpunar
mgr Tomasz Wierzbica - przewód doktorski zakończony
mgr Krzysztof Maciejczyk
 

Przewody Doktorskie z Historii

mgr Łukasz Mroczek - przewód doktorski zakończony 
mgr Marcin Smierz - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Jończyk - przewód doktorski zakończony 
mgr Mateusz Siembab - przewód doktorski zakończony 
mgr Paweł Gad - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Nowok - przewód doktorski zakończony 
mgr Piotr Kowalewski - przewód doktorski zakończony 
mgr Dominika Rychel - Mantur - przewód doktorski zakończony 
mgr Dawid Madziar
mgr Ryszard Kurek
mgr Zuzanna Sobieraj - przewód doktorski zakończony
mgr Karolina Supernak - przewód doktorski zakończony 
mgr Marcin Kasprzycki - przewód doktorski zakończony
mgr Agata Muszyńska - przewód doktorski zakończony
 

Przewody Doktorskie z Filozofii

mgr Rafał Oleś - przewód doktorski zakończony 
mgr Karol Kobylarz - przewód doktorski zakończony 
mgr Paweł Ługiewicz - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Moll - przewód doktorski zakończony 
mgr Artur Caban - przewód doktorski zakończony 
mgr Artur Jochlik - przewód doktorski zakończony
mgr Sebastian Śpiewak - przewód doktorski zakończony
mgr Maciej Stanek - przewód doktorski zakończony
mgr Łukasz Rąb - przewód doktorski zakończony
mgr Michał Sikora - przewód doktorski zakończony
mgr Karolina Fornal
mgr Martina Kainz - przewód doktorski zakończony
mgr Anita Gralak - przewód doktorski zakończony
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok